ANALIZA LOKALNIH SAMOUPRAVA, JAVNIH PREDUZEĆA I USTANOVA I DRŽAVNIH PREDUZEĆA

Udruženje „SPA“ je u okviru projekta: „Promocija Zakona o dostupnosti informacija od javnog značaja na jugu Srbije“, koji je finansijski podržalo Ministarstvo kulture i informisanja, uradilo analizu preduzeća i javnih ustanova.

Na 37 adresa lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova i državnih preduzeća na teritoriji sedam opština Pčinjskog okruga, uputili smo pismo sa tri pitanje:

  1. Koliko su od medija dobili zahteva u prošloj godini?
  2. Na šta su se uglavnom odnosili i
  3. Da li su zahtevi medija bili na liniji javnog interesa?

Od tih 37 subjekata, odgovore smo dobili samo od 6. (svi su javna preduzeća i ustanove iz Vranja.

Oni su u odgovorima istakli sledeće:

  1. Tokom prošle godine dobili su od 1 do sedam pitanja iz medija
  2. Zahtevi, odnosno pitanja, su se uglavnom odnosili na zarade pojedinaca, kriminal i korupciju, tendete i javne nabavke…

Zanimljivo je da su svi potvrdili da su sva ta pitanja medija na liniji javnog interesa, odnosno potreba građana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *