Zaklјučak Vlade o usvajanju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020)

Zaklјučkom Vlade 05 broj 337-12773/2016-1 od 19. maja 2017. godine usvojen Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020).

Nacionalni akcioni plan

Leave a Reply

Your email address will not be published.