Vlada republike Srbije ima zastoj u realizaciji poglavlja 23. Odbor za ljudska prava organizovao okrugli sto

Albanska i romska manjina na jugu Srbije nisu imale nikakve koristi od Akcionog plana Vlade Srbije u oblasti pravosuđa i osnovnih prava, obuhvaćenog poglavljem 23 Sporazuma o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, zaključeno je u utorak u Bujanovcu na okruglom stolu Odbora za ljudska prava iz Preševa.

„Zaključak svih nacionalnih saveta, ne samo albnaskog, je da Akcioni plan nije bio uspešan, jer nije postigao ni minimum standarda u pravosuđu koji se tiču nacionalnih manjina“, rekao je predsednik Nacionalnog saveta Albanaca (NSA) Ragmi Mustafa.

Kada je samo o Albancima reč, Mustafa je naglasio da je razlog za njegovu krajnje negativnu ocenu o dostignućima plana činjenica da ne sadrži nijedno suštinsko pitanje, koje se tiče ove zajednice.

„Tamo nema ničeg čime bi mogli da budemo zadovoljni, a tiče se pravosuđa, recimo mreža sudova na ovom prostoru, ili osnovnih prava, kao što je pravo na dostojno obrazovanje i ravnopravnost“, istakao je Mustafa.

Po njemu, najdiskutabilnije je što su mere predviđene Akcionim planom određivala isključivo ministarstva, ne uvažavajući predloge predstavnika onih o čijim se pravima govori, a to su nacionalne manjine.

„Evo primera, govorimo o ažuriranju posebnog biračkog spiska, dakle nečega što se direktno tiče manjina, a mi nemamo nikakav pristup podacima jer je sve u sistemu Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu“, kaže on.

Ništa pozitivnije o Akcionom planu nije imao da kaže ni Kenan Rašitović, predstavnik Roma na ovom skupu.

„Ako i ima nečega što bih mogao da pohvalim u dokumentu, a tiče se prava Roma, pada u vodu kada je reč o implementaciji. Veoma malo je urađeno za romsku zajednicu, konkretnih rezultata na lokalu jednostavno nema, iako ima pozitivnih odluka na republičkom nivou“, rekao je Rašitović.

Okrugli sto je održan u okviru projekta „Monitoring i promovisanja prava albanske nacionalne manjine na jugu Srbije“, koji finansira ambasada Nemačke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.