Priča „Poezija terapija“, novinarke Jelene Stojković iz Vranja, osvojila novinarsku nagradu “Cvet jednakosti”

Priča „Poezija terapija“, novinarke Jelene Stojković iz Vranja, objavljena u Večernjim novostima, pobedila je na konkursu za novinarsku nagradu „Cvet jednakosti“ u kategoriji štampanih medija.

Nagrada „Cvet jednakosti“ dodeljuje se za medijske priloge koji se bave temama invaliditeta. Promovišu se aktivnosti, prava i dostignuća osoba sa invaliditetom, a koja su objavljena u štampanim, elektronskim ili onlajn medijima od nacionalnog, regionalnog i lokalnog značaja. Nagradom se afirmiše socijalni model invalidnosti i aktivizam osoba sa invaliditetom, promovišu se njihovi potencijali, prava, inkluzivni pristup i kreativnost.

Continue reading