Lokalni Inicijativni građanski komitet “Eko Krajište” -protest zbog izgradnje minihidroelektrane kod Bosilegrada

Zbog izgradnje minihidroelektrane (MHE) u koritu Musuljske reke kod Bosilegrada, lokalni Inicijativni građanski komitet “Eko Krajište” zakazao je ekološki protest na mestu radova u selu Musulj, na mestu Ornica.

Oni tvrde da se zbog, navodno, “bespravnih radova” u koritu Musuljske reke “ugrožava ovo područje kao posebno stanište zaštićenih vrsta biljnog i životinjskog sveta, posebno planinske pastrmke i potočnog raka koji su na crvenoj listi ugroženih vrsta”.

Continue reading