Seminar za preduzeća iz opštine Preševo, Vranje i Bujanovac

U organizaciji Saveza mladih osoba sa invaliditetom sa juga Srbije , organizovan je seminar za preduzeća iz opštine Preševo, Vranje i Bujanovac dana 28. oktobra 2019.godine u prostorijama OEBS-a u Bujanovcu, a okviru projekta “Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom u opštinama Preševo i Bujanovac” koji Savez realizuje uz pomoć Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Prešvo, Bujanovac i Medveđu.

Seminar za preduzeća iz opštine Preševo, Vranje i Bujanovac je organizovan u svrhu prezentovanja benificija koje su predviđene prilikom zapošlјavanja osoba sa invaliditetom.

Na seminaru je najviše  govoreno o mogućnostima zapošlјavanja OSI radi stvaranja uslova za ravnopravno uklјučivanje osoba sa invaliditetom na tržište rada, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom, regulisane su sledeće oblasti: podsticanje zapošlјavanja osoba sa invaliditetom, procena radne sposobnosti, profesionalna rehabilitacija, obaveza zapošlјavanja, uslovi za osnivanje i delovanje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom, radnih centara i socijalnih preduzeća, kao i druga pitanja od značaja za profesionalnu rehabilitaciju i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom.

Na seminaru je učestvovalo 14 preduzeća i preduzetnika iz Bujanovca, Vranja i Preševa

Leave a Reply

Your email address will not be published.