Radionice “Naša prava”

U organizaciji Saveza mladih osoba sa invaliditetom sa juga Srbije , organizovane su četiri radionice „Naša prava“ za 38 polaznika. Radionice su održane dana 21.09. i 22.10. 2019.godine u Bujanovcu i 04.11. i 26.11.2019. godine u Preševu,na kojima su polaznici naučeni  zakonskim mogućnostima vezanim za prava OSI, a u okviru projekta “Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom u opštinama Preševo i Bujanovac” koji Savez realizuje uz finansijsku pomoć Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Preševo, Bujanovac i Medveđu.

Leave a Reply

Your email address will not be published.