Pravno informacioni sistem

Propisi i drugi akti

Odluka o proglašenju vanrednog stanja: 29/2020-3

Uredba o merama za vreme vanrednog stanja: 31/2020-3

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja: 31/2020-3

Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti: 15/2016-31

AKTI VLADE

Odluka o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 zaraznom bolešću: 23/2020-3, 24/2020-3, 27/2020-13, 28/2020-3, 30/2020-3, 32/2020-3

Odluka o zabrani izvoza lekova: 32/2020-4, 33/2020-3

Odluka o obustavi rada ustanova učeničkog i studentskog standarda čiji je osnivač Republika Srbija: 32/2020-3

Odluka o važenju ličnih dokumenata državlјana Republike Srbije za vreme vanrednog stanja: 32/2020-3

Odluka o privremenom ograničavanju kretanja tražilaca azila i iregularnih migranata smeštenih u centrima za azil i prihvatnim centrima u Republici Srbiji: 32/2020-3

Odluka o obrazovanju Komisije za davanje dozvole za ulazak na teritoriju Republike Srbije u režimu primene zaštitnih mera od bolesti COVID-19: 30/2020-4

Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme: 30/2020-4

Odluka o obustavi izvođenja nastave u visokoškolskim ustanovama, srednjim i osnovnim školama i redovnog rada ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja: 30/2020-3

Odluka o privremenoj zabrani izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo: 28/2020-3, 33/2020-3

Odluka o zatvaranju graničnih prelaza: 25/2020-3, 27/2020-14

Zaklјučak (Vlade o određivanju objekta za sprovođenje mere karantina radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19): 33/2020-4

AKTI MINISTARSTVA

Naredba o organizovanju i sprovođenju mere karantina: 33/2020-4

Naredba o zabrani okuplјanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom prostoru: 30/2020-14

Naredba o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica: 28/2020-14

AKTI NARODNE BANKE SRBIJE

Odluka o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema: 33/2020-6

Odluka o privremenim merama za davaoce lizinga u cilјu očuvanja stabilnosti finansijskog sistema: 33/2020-6

Sve informacije o korona virusu COVID-19 možete pratiti na zvaničnoj veb strani Covid19.rs.

Svim važećim propisima Republike Srbije, koji su objavlјeni u “Službenom glasniku RS”, možete pristupiti bez naknade u bazi Registar i tekstovi važećih propisa i drugih akata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *