Okrugli sto „Prava osoba sa invaliditetom“

U organizaciji Saveza mladih osoba sa invaliditetom sa juga Srbije , organizovan je okrugli sto „Prava osoba sa invaliditetom“ dana 10.oktobra 2019.godine u okviru projekta “Jačanje kapaciteta osoba sa invaliditetom u opštinama Preševo i Bujanovac” koji Savez realizuje uz pomoć Koordinacionog tela Vlade Republike Srbije za opštine Prešvo, Bujanovac i Medveđu.

Na okruglom stolu je prisustvovalo 14 predstavnika institucija, lokalne samouprave, udruženja građana i novinara.

Na okruglom stolu su predstavljeni opšti komentari Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom broj 6 i 7, u okviru kojih se razgovaralo o ravnopravnosti i nediskrimanciji, kao okosnici Konvencije, i o konsultacijama državne i lokalne vlasti sa organizacijama osoba sa invaliditetom.

Učesnicima okruglog stola  su predstavljeni rezultati analize o sprovođenju preporuka Komiteta UN koju je NOOIS uradio tokom 2018. godine.

“Istraživanje je pokazalo da 25 od 32 preporuke zahteva kontinuirano sprovođenje što je dugotrajan proces, među kojima je podizanje nivoa svesti, pristupačnost informacija, komunikacija i usluga. Neke od mera još uvek nisu uspostavljene, a odnose se na akcioni plan pristupačnosti na nivou čitave republike, deinstitucionalizacija i razvijanje servisa podrške kao što su dnevni boravak, pomoć u kući, personalna asistencija, lični pratilac i drugi oblici podrške za samostalni život i podrške biološkim porodicama dece i odraslih osoba sa invaliditetom”, rečeno je na okruglom stolu.

Opšti komentari Komiteta UN br. 6 i br. 7 bi trebalo da pomognu državi i lokalnim samoupravama i pokretu osoba sa invaliditetom da bolje i lakše regulišu složena i kompleksna pitanja iz Konvencije

Leave a Reply

Your email address will not be published.