Monitoring i promocija manjinskih prava Albanaca na jugu Srbije

Odbor za ljudska prava je otpočeo realizaciju projekata “Monitoring i promocija manjinskih prava Albanaca na jugu Srbije”.
Projekat za cilj ima doprinos punoj integraciji albanske nacionalne manjine na jugu Srbije kroz precizno ustanovljavanje stepena implementacije Akcionog plana o poštovanju prava manjina vezanog za vođenje pregovora o članstvu u EU, uključivanje javnosti u vezi sa neophodnim merama za integraciju albanske nacionalne manjine; stvaranje šireg fronta, upoznavanje predstavnika lokalnih instutucija ali i javnosti sa 23. i 24. Poglavljem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU (naročito sa delovima koji se odnose na osnovna prava gradjana) i edukaciju stanovnika Bujanovca, Preševa i Medvedje o manjinskim pravima ali i obavezama.
Projekat ima za zadatak precizno utvrdjivanje postojećeg stanja (implementacije potpisanih i donetih dokumenata, stepen implementacije kao i postojeće stanju u odredjenim institucijama), kao i popularizaciju postojećih problema kroz održavanje javnih rasprava.
Projekat će trajati godinu dana i finansiran je od strane Ambasade Republike Nemacke u Srbiji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *