Obrazovanje na Albanskom jeziku

Odbor za ljudska prava je dana 04.04.2019. održao okrugli sto na temi: “Obrazovanje na Albanskom jeziku, usaglašavanje sa 23 Poglavlju u procesu članstva Srbije u EU”, a na osnovu projekta “Monitoring i promocija prava Albanske nacionalne manjine u Preševskoj dolini”, finansiran od strane Nemačke Ambasade u Beogradu.

Okrugli sto je rezultat kontinuiranog višemesečnog rada tokom kojeg istraživači Odbora za ljudska prava u svojim analizama izneli opcije o mogućnostima. Na ovoj stolu bili su pozvani nosioci javnih funkcija institucionalnog života koja su povezana sa pitanjem obrazovanja i lokalne organizacije.
Tokom diskusija konstatovano je postojanje mnogih problema na kojima nailazi obrazovanje na Albanskom jeziku u Preševskoj dolini.

Na kraju projekta će OLJP izneti i zaključke i preporuke koja će se proslediti nadležnim institucijama i ustanovama.

Leave a Reply

Your email address will not be published.