O Zakonu o dostupnosti informacija od javnog značaja IGOR ZLATKOVIĆ – ADVOKAT

Igor Zlatković, posebnu primedbu ima na nedostatak javne rasprave o ovako važnim temama. Svaki zakon, kaže Igor, mora pre donošenja da prođe kroz određene procedure. Kada bi to bila praksa, ne bi se događalo da govorimo o zloupotrebi Zakona. Zakon, ako je dobar, ne može biti zloupotrebljen. Samo loš Zakon je moguće zloupotrebiti.

Opširnije na linku:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *