Nasilje prema ženama u vreme epidemije

 

Pozivi na samoizolaciju i pojačane mere izolacije, uključujući i potpunu zabranu kretanja, mogu imati direktan negativni učinak na žene, decu i starije osobe koje su izložene nasilju u porodičnom kontekstu i drugim oblicima rodno zasnovanog nasilja. Ranjivost žena se pogoršava u svim situacijama kriza i katastrofa, mada još uvek nema pouzdanih podataka razvrstanih po polu o posledicama epidemije korona virusa (na infekciju, komplikacije i smrtni ishod, ali i na druge aspekte života). Žene će biti suočene sa različitim faktorima rizika, na koje bi trebalo imati odgovore, kako bi se sprečilo pogoršanje postojeće rodne nejadnakosti. Iako su režimi izolacije i zabrana u vreme epidemije strogi, zapamtite NIJE ZABRANJENO BEŽATI! U situaciji ozbiljne opasnosti od nasilja pozovite policiju. Javite se SOS telefonu u Vranju i podršku u pravljenju individualnog sigurnosnog plana.

Nasilje prema ženama već ima epidemijske razmere: jedna od tri žene širom sveta iskusi neku formu fizičkog ili seksualnog nasilja tokom svog života, najčešće od partnera ili muškarca koga poznaje. Ženske organizacije širom sveta pišu o tome da se može očekivati povećan broj prijava nasilja u porodici i drugih formi rodno zasnovanog nasilja, kao posledica prisilne izolacije, povećane socijalne distance, promenjenih režima rada i smanjenih resursa institucija koje su ključne za zaštitu i podršku žrtvama, odnosno veće izloženosti žena nasilnim partnerima i muškim članovima porodice.

Izveštaji iz Kine govore o čak tri puta većem broju prijava događaja nasilja u porodici od početka epidemije. Slične informacije stižu i iz Sjedinjenih američkih država, gde telefonske linije podrške za žrtve nasilja beleže dva puta veći broj poziva, a žene govore da učinioci koriste epidemiju za dalju kontrolu i izolaciju, uključujući i od finansijske i zdravstvene pomoći, ili im prete izbacivanjem iz kuće, a zbog finansijske zavisnosti od nasilnika, njihova situacija može da se pogorša.

I kod nas, iz SOS telefona Vranje  isticu  da, uz puno razumevanje za to što se najvažniji rasursi društva koncentrišu i koriste za suzbijanje daljeg širenja korona virusa, je nužno obezbediti pravovremenu i odgovarajuću podršku za žene i njihovu decu u situacijama nasilja, kako bi se sprečili teški ili tragični događaji, o kojima izveštavaju mediji.

Tekst je nastao u okviru projekta” Unapređenje standarda novinara iz opština Bujanovac, Preševo, Vranjska Banja, Vladičin Han, Surudlica, Medveđa i Trgovište kroz unapređenje izveštavanja o nasilju nad ženama” koji Organizacija za razvoj i demokratiju Bujanovac realiyuje uy finansijsku pomoc Ministarstva kulture i informisanje

Leave a Reply

Your email address will not be published.