Migranti najbolje prihvaćeni u Preševu

Prema istraživanju koje je radilo Udruženje građana Centar za aktivizam Vranje, migranti koji su za vreme, ali i nakon zatvaranja balkanske rute stigli na jug Srbije najbolje su prihvaćeni u Preševu. Ovo istraživanje sprovedeno je u okviru Podrške Evropske unije upravljanju migracijama na uzorku od 300 ljudi starosti od 15 do 65 godina u opštinama Vranje, Preševo i Bujanovac. U Preševu, gde je većinsko albansko stanivništvo migranti su najbolje prihvaćeni i od građana i od lokalnih institucija. U Bujanovcu je veći broj onih koji nemaju predrasuda i ksenofobiju ili su uzdržani i nemaju mišljenje o migrantima, dok u Vranju preovladava negativno mišljenje i stav “da nisu potrebni u gradu”. Ni u jednoj od ove tri sredine nisu zabeleženi veći incidenti, ali je samo u Preševu ostvarena uspešna integracija u lokalnu zajednicu. Inače, prema podacima Centra za aktivizam od 2015. godine kroz Srbiju je prošlo milion ipo izbeglica i migranata, a 2020. godine u našoj zemlji u svakom trenutku bilo je 7000 dok je u svim prihvatnim centrima trenutno boravi oko 6000 migranata

Leave a Reply

Your email address will not be published.