Lingvističko upoznavanje o sličnostima jezika

Organizacija Centar za aktivizam Vranje održala je tribine na temu “Lingvističko upoznavanje o sličnostima jezika” i “Multietničnost kroz kulturu” u Bujanovcu i Bosilegradu sa mladima iz ovih opština. Na tribinama je predstavljeno promovisanje interkulturalnosti i tradicionalne različitosti koje proizilaze iz različitog jezika, porekla materijalnih i duhovnih kultura, veroispovesti, običaja, istorije i tradicije kod mladih ljudi u Pčinjskom okrugu promovisanje sličnosti srpskog, bugarskog i albanskog jezika
Na tribini o lingvističkom upoznavanju predstavljeno je promovisanje sličnosti srpskog, bugarskog, bošnjačkog i albanskog jezika .
Aktivisti organizacije su prezentovali Studiju o sličnostima srpskog jezika sa jezicima manjina koja je nastala kao rezultat istraživanja u okviru projekta.
Tribine su organizovane u okviru projekta “Hajde da se upoznamo, hajde da se tolerišemo” koji je finansijski podržan od strane Ministarstva državne uprave i lokalne samopravne

Leave a Reply

Your email address will not be published.