KONKURS ZA UNAPREĐENјE POLOŽAJA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI U 2018. GODINI

Predmet ovog konkursa je finansiranje ili učešće u finansiranju programskih aktivnosti saveza udruženja osoba sa invaliditetom na republičkom ili pokrajinskom nivou koji aktivnosti realizuju neposredno ili kroz rad lokalnih udruženja u svom sistemu, sa cilјem unapređenja položaja osoba sa invaliditetom.

Sredstva za ovaj konkurs obezbeđuju se u okviru budžeta Republike Srbije, u Budžetskom fondu za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom, u ukupnom iznosu od 240.000.000,00 dinara, čime se obezbeđuje finansiranje ili učešće u finansiranju sprovođenja aktivnosti koji za cilј imaju pobolјšanje položaja osoba sa invaliditetom kroz:

  • Pobolјšanje pristupačnosti informacija i otklanjanja komunikacijskih barijera;
  • Sprovođenje stimulativnih i inkluzivnih programa radi što potpunijeg učešća osoba sa invaliditetom u životu šire društvene zajednice;
  • Podizanje nivoa svesti zajednice radi stvaranja jednakih mogućnosti za što samostalniji život osoba sa invaliditetom u najmanje restriktivnom okruženju.

 

Više o konkursu i konkursnoj dokumentaciji možete videti OVDE

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *