Konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata Vikimedije Srbije 2018

Vikimedija Srbije raspisuje konkurs za realizaciju i finansiranje volonterskih projekata u domenu obrazovanja, saradnje sa institucijama kulture i volontiranja mladih. Konkurs traje od 6. jula do 6. avgusta 2017. Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije.

Vikimedija Srbije je neprofitna, nevladina organizacija koja radi na oslobađanju i digitalizaciji kulturno-istorijskih sadržaja, sakupljanju fotografija i drugog multimedijalnog sadržaja i promovisanju ideje o sakupljanju i deljenju slobodnog znanja. Svrha ovog poziva jeste podsticanje mladih ali i iskusnih entuzijasta da implementiraju Vikimedijine projekte u cilju promovisanja slobodnog znanja.

TEME KONKURSA

Obrazovanje – u okviru ove teme radi se na ostvarivanju saradnje sa školama i fakultetima u pogledu implementacije obrazovnih projekata Vikimedije Srbije u pomenutim institucijama. Pod ovim se podrazumevaju:

 • organizovanje predavanja i radionica o uređivanju Vikipedije u okviru određenih predmeta u srednjim, višim školama i fakultetima
 • osmišljavanje novih modela saradnje sa obrazovnim institucijama formalnog ili neformalnog obrazovanja

Saradnja sa institucijama kulture i institucijama od javnog značaja (GLAM institucijama) – u okviru ove teme potrebno je ostvariti dvosmernu saradnju sa pomenutim institucijama. Neki od modela saradnje mogu biti:

 • digitalizacija i oslobađanje sadržaja kulturnog i istorijskog nasleđa iz institucija kulture (GLAM – galerije, biblioteke, arhivi, muzeji…)
 • organizacija uređivačkih maratona u GLAM institucijama – događaja na kojima volonteri uređuju Vikipediju na određenu temu tokom jednom dana
 • organizovanje i/ili realizovanje programa stažiranja u GLAM institucijama koji podrazumeva angažovanje urednika Vikipedije u nekoj od institucija kulture prilikom čega se radi na digitalizaciji i oslobađanju sadržaja koje institucija poseduje, kao i na obuci zaposlenih u ustanovi kulture za rad na Viki projektima.
 • ostvarivanje novih modela saradnje sa institucijama kulture

Podsticanje volontiranja mladih je tema koja je stalno aktuelna u Vikimediji Srbije imajući u vidu da je udruženje pre svega volonterske orijentacije.  U okviru ovoga spada:

 • pokretanje projekta sa ciljem pružanja podrške zajednici volontera okupljenih oko Vikipedije na srpskom jeziku i Vikimedije Srbije
 • edukacija i obuka volontera za uređivanje Vikipedije i drugih Viki projekata i predstavljanje mogućnosti povećanja slobodnog sadržaja na internetu
 • aktivno širenje mreže volontera zainteresovanih za rad na Viki projektima
 • aktiviranje grupa mladih u cilju pokretanja zajedničkih viki-projekata u više gradova Srbije

Ko može da aplicira?

Predloge mogu podneti svi zainteresovani pojedinci, predstavnici udruženja i dobrovoljci čiji se ciljevi poklapaju sa ciljevima Vikimedije Srbije, o kojima možete više pročitati u Strategiji Vikimedije Srbije. Ako do sada niste pisali predloge, predstavnici Vikimedije Srbije vam mogu u tome pomoći. Važno je da imate jasnu ideju i zamisao kako biste mogli da je realizujete.

Kako da pošaljem predlog?

Prijavni formular možete preuzeti ovde. Potrebno je da preuzmete formular i pošaljete ga na kancelarija@vikimedija.org. Podnosioci projekata mogu da podnesu više od jednog predloga. Imajte u vidu da podržavamo projekte u iznosima od 100 do 5000 evra. Prednost će imati inovativni projekti sa originalnim i svežim idejama, kao i dobro obrazloženim budžetom.

Trajanje projekta

Svi projekti koji budu odobreni ulaze u godišnji plan Vikimedije Srbije. Period realizacije je kalendarska 2018. godina. Projekti ne moraju nužno da traju godinu dana ali se moraju realizovati u vremenskom periodu od januara do decembra 2018. godine.

Do kada mogu da pošaljem predlog projekta?

Sve predloge treba dostaviti do 6. avgusta na Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Vremenski okvir realizacije:

 • 6. avgust – Rok za slanje projektnih predloga i početak selekcije;
 • 18. avgust – Prvi krug selekcije;
 • 1. septembar – Konačna odluka o uključivanju projekata u godišnji plan Vikimedije Srbije;
 • januar 2018 – Potpisivanje ugovora i uplata sredstava;
 • od februara 2018. – Početak realizacije projekata;
 • 31.12.2018. – Krajnji rok za završetak projekata;
 • januar 2019. – Pisanje završnih izveštaja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *