Konkurs USAID Serbia

USAID Serbia raspisuje poziv za podnošenje predloga projekata koji identifikuju i koriste postojeće mogućnosti za jačanje javnog zagovaranja i praćenja rada vlasti a u vezi sa pitanjima od najveće važnosti za građane. Od programa se takođe očekuje da radi na jačanju mreža organizacija civilnog društva koje rade u oblasti borbe protiv korupcije i veće odgovornosti vlasti prema građanima.

Detalje ovog poziva i sva potrebna dokumenta za apliciranje možete naći na sledećem linku:

https://www.grants.gov/web/grants/view-opportunity.html…

Leave a Reply

Your email address will not be published.