Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošlјavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošlјivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini.

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 3 Zakona o zapošlјavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon i 113/17), člana 11 stav 1 tačka 3 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlјavanju osoba sa invaliditetom („Sl. glasnik RS“, br. 36/09 i 32/13) i čl. 30 i 129 Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera aktivne politike zapošlјavanja („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17 i 9/18), Lokalnog akcionog plana zapošlјavanja opštine Vladičin Han za 2019. godinu i Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošlјavanja za 2019. godinu ( br. 0800-101-5/2019 od 08.05.2019. god.)

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANјE I OPŠTINA VLADIČIN HAN

Raspisuju

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJE ZA ZAPOŠLjAVANјE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJE TEŽE ZAPOŠLjIVIH NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA U 2019. GODINI

Ceo tekst javnog poziva možete pogledati ovde.

Zahtev sa biznis planom možete preuzeti ovde.

Nesubvencionisane delatnosti – subvencija za zapošlјavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošlјivih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *