Grad Pirot potpisnik Memoranduma o razumevanju sa programom Swiss PRO

Predstavnici i predstavnice 96 lokalnih samouprava, među kojima je i Grad Pirot,  potpisale su danas sa programom Swiss PRO, koji podržava Vlada Švajcarske, Memorandum o razumevanju u oblasti dobrog upravljanja postavljajući tako osnove za izgradnju kapaciteta i resursa i početak dugoročnog procesa utemeljivanja principa dobrog upravljanja u rad i funkcionisanje lokalnih administracija koji će za rezultat imati poboljšan kvalitet pružanja usluga za građane. U ime Grada Pirota, sertifikat Swiss PRO programa primio je Bojan Ranđelović, pomoćnik gradonačelnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published.