Dani poverenika u Vranju

U sali Skupštine grada počela je dvodnevna obuka o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i pravu na zaštitu podatka o ličnosti, koju organizuje Kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Cilj obuke je da građani i zaposleni u organima javne vlasti, civilnom sektoru, medijima i različitim organizacijama i institucijama steknu nova, odnosno nadograde postojeća znanja o pravu na slobodan pristup informacijama od javnog značaja, pravu na zaštiti podataka o ličnosti, kao i da se upoznaju sa radom institucije Poverenika za informacije od javnog značaja. Učesnici će tokom obuke biti u prilici da razgovaraju sa eminentnim stručnjacima iz ove oblasti, kao sa zaposlenima u službi Poverenika i da se kroz praktične primere upoznaju sa primenom ovih zakona.

Leave a Reply

Your email address will not be published.