ASB raspisao Javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova u Vladičinom Hanu

Na osnovu prepoznatih potreba socijalno ugroženih lica na teritoriji pštine Vladičin Han i opredeljenosti opštine da uzme učešće u projektu koji sprovodi Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB), a finansira Nemačko ministarstvo spoljnih poslova u okviru projekta “Direktna socio-ekonomska pomoć ugroženim porodicama u lokalnim zajednicama u Srbiji” a, pozivajući se na odluku o saradnji broj 401-145/2021-II, Komisija za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih za nabavku i dodelu ekonomskih grantova ugroženim porodicama, obrazovana rešenjem direktora ASB za Srbiju, dana 17.05.2021. objavljuje

Javni poziv za podnošenje prijava za nabavku i dodelu ekonomskih grantova

Sve ddoatne informacije možete naći na sldećem linku:

http://www.vladicinhan.org.rs/Opstine3/uploads/noviProjekti/Konkursi/2021/Maj/Javni%20poziv%20ekon%20grant.pdf

Obrazac prijave

http://www.vladicinhan.org.rs/Opstine3/uploads/noviProjekti/Konkursi/2021/Maj/obrazac_prijave.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.