Agencija za sprečavanje korupcije-Javni poziv za dodelu sredstava, rok 16.jun

Agencija za sprečavanje korupcije poziva organizacije civilnog društva koje imaju iskustva u izradi različitih vrsta analiza, formulisanju i praćenju sprovođenja javnih politika i uspešnoj saradnji sa organima vlasti u sprovođenju aktivnosti iz strateških dokumenta.

Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci predloga čiji se ciljevi ostvaruju u oblasti sprečavanja korupcije; koji su usvojili i primenjuju interni akt o antikorupcijskoj politici; koji su podneli predloge projekata u konkursom predviđenom roku i na predviđenom obrascu sa potrebnom pratećom dokumentacijom i koji su prijavili samo jedan predlog projekta.

Ukupan iznos sredstava biće dodeljen jednoj organizaciji civilnog društva za realizaciju jednog projekta.

Rok za dostavljanje projektnih ideja je 16.jun 2021.

Vi[e informacija na https://www.acas.rs/podrska-projektima-ocd/?pismo=lat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *