Prekvalifikacija za IT

Kratkoročni pilot program obuke osmišljen je sa ciljem da brzo doprinese ponudi talenata na tržištu rada i finansiran je od strane Vlade Republike Srbije u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP). Projekat se sastoji od dve faze – u prvoj pilot fazi je učestvovalo 100 polaznika i 4 organizatora obuka. U drugoj fazi će učestvovati još 900 polaznika.

Potencijalni kandidati će polagati test IT sposobnosti i potencijala za rad u IT-u, na osnovu kog će biti rangirani. Cilj programa je da obuči ljude koji odgovaraju potrebama industrije, koje će biti utvrđene na osnovu anketiranja kompanija.

Program prekvalifikacija zahteva veliku posvećenost. Predviđeno trajanje programa je 250h obuka i 160h praksi, dok je dodatnih 250h predviđeno za samostalni rad polaznika.

PRIJAVE SU OTVORENE DO 5. NOVEMBRA u 23h.

Konkurs

Molimo Vas da pažljivo pročitate Uslove konkurisanja na program Prekvalifikacija u ITu (u daljem tekstu: Uslovi).
Pravo da konkuriše ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije
  • da nije mlađe od 18 godina
  • da ima završenu srednju školu
  • da ima maksimalno ostvarenih 120 ESPB bodova na visokoškolskoj ustanovi na IT smeru i da nije trenutno upisan na III ili IV godinu u visokoškolskoj ustanovi na IT smeru (pod IT smerom se podrazumeva da u programu postoji minimum 20% predmeta je iz oblasti računarske tehnike, računarskih nauka, softverskog inženjerstva i informatike)
  • da nije trenutno zaposleno niti je radilo duže od šest meseci na IT poziciji u bilo kojoj kompaniji
  • da je spremno da pohađa praksu nakon završene obuke u trajanju od 160 sati

Tokom trajanja programa lice se obavezuje da će:

  • redovno pohađati program (dozvoljena su maksimalno dva opravdana izostanka)
  • redovno popunjavati ankete i testove koje pošalju organizatori obuka ili Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
  • redovno raditi domaće zadatke i projekte van nastave (dozvoljeno je da propusti maksimalno jedan zadatak)

Troškovi obuke iznose 100 evra u dinarskoj protivrednosti i uplaćuju se izvođaču.
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu zadržava pravo da ispita ispunjenost uslova konkursa, i u slučaju diskvalifikacije zahteva refundaciju nastalih troškova.

Više informacija možete videti OVDE

Prijavni formular

Leave a Reply

Your email address will not be published.